Srpski I English I Deutsch
PROIZVODI / KAVEZI ZA KOKE NOSILJE
Sva prava zadržana © 2010-2011 | Powered by RescueTeam.us
AgroServis | Devet Jugovića 49, Veternik, 21203 Srbija |                                                                             | www.agroservice.rs
Kliknite na sliku za punu veličinu

• Kapacitet kaveza je od 10 koka nosilja do nekoliko hiljada.

Kavezi se izradjuju sa automatskim ili ručnim napajanjem.

• Izdjubrivanje kaveza je sa plastičnim tepsijama

• Ishrana je iz limenih hranilica


• Prema zahtevu kupaca izradjujemo dva tipa kaveza:

    1. JEDNOSTRANI

       - za 10 koka (0,95 x 0,65 x 0,65m) sa dva boksa

       - za 20 koka (0,95 x 0,65 x 1,30m) sa četiri boksa

       - za 40 koka (1,90 x 0,65 x 1,30m) sa osam boksova

       - za 60 koka (1,90 x 0,65 x 1,95m) sa dvanaest boksova

   2. DVOSTRANI

       - za 120 koka (1,90 x 1,35 x 1,95m) sa dvadesetčetiri boksova


Delovi kaveza za koke nosilje:

       - tepsije za izdjubrivanje 38 x 48cm, 45 x 46cm, 47 x 48cm

       - nosači kaveza (plastični) za jednostrane i dvostrane kaveze

       - žičani delovi (stranice i pod)

INSTALACIJA KAVEZA ZA KOKE NOSILJE
Kliknite na sliku za punu veličinu
ZA 10 KOKA
ZA 20 KOKA
ZA 40 KOKA
ZA 60 KOKA